Keresés az oldalon
Főmenü
Kezdőlap
Cégtörténet
Végelszámolás
Közlemények
Elérhetőség
Linkek
Duna hajózhatósága
Közhasznúsági jelentés
Gyorslinkek
 
civiltech_logo_kicsi.jpg
 
wetbel1.jpg
 1copy.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 4th European Conference: "Innovations in the Environmental Sector" (INES) Competence Models, E‐Learning, Social Communities

  

  

 


Statisztika
Látogatók: 1569855
Online böngészők

 

 

Központi laboratórium Nyomtatás


A laboratóriumok több mint 300 környezetanalitikai vizsgálatra akkreditáltak az MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány követelményei szerint. Az akkreditálási területek a következők:

· Felszíni és felszínalatti vízminták vizsgálata

· Szennyvíz és szennyvíziszap minták vizsgálata

· Veszélyes hulladékminták vizsgálata

· Talajminták vizsgálata

· Kommunális hulladékminták vizsgálata

· Légszennyező források emissziójának vizsgálata

· Bűz- és szagminták vizsgálata


A Központi Laboratórium műszerparkja alkalmas bármely típusú környezeti elemből (víz, levegő, talaj, hulladék) származó minta szennyezettségének a megfelelő magyar és nemzetközi szabványok által előírt módon történő megállapítására és mérésére. A KL műszerei megfelelnek az ilyen feladatok elvégzésére nemzetközileg elfogadott és ajánlott berendezéseknek (ICP-OES, GF-AAS, Hg-CV-AAS, UV-VIS- FT-IR- fotométerek, GC, GC-MS, HPLC, gázelemzők stb.)

A laboratóriumok felkészültek új szennyezőanyagok meghatározására alkalmas analitikai módszerek kidolgozására. A rendelkezésre álló számítógép vezérelt, automatizált műszerek lehetővé teszik nagyszámú minta gyors, pontos vizsgálatát.

A laboratóriumok munkatársai (18 fő) sokéves szakmai gyakorlattal rendelkeznek a különböző környezetanalitikai és olfaktometriás vizsgálatok elvégzésében.

A laboratóriumokban többek között szennyezett talaj, víz, szennyvíz, iszap, légszennyezők emissziós mintáinak, porok, gázok, gőzök, aeroszolok, kondenzált szerves és szervetlen mikro-szennyeződések, hulladékok, és biológiai minták vizsgálata végezhető el.

A KL tevékenységének fontos része a technikai és tudományos információk naprakész szolgáltatása a környezetanalitika területén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakemberei számára, valamint a legújabb analitikai módszerek alkalmazásának elősegítése.

2. A LABORATÓRIUMOK TEVÉKENYSÉGE

Általános és Fémanalitikai Laboratórium

A laboratórium munkatársai végzik a következő környezeti minták akkreditált mintavételét: Felszíni, felszín alatti vizek, ivóvíz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj, szilárd települési hulladékok szilárd égetési maradéka (salak, pernye), veszélyes hulladék, kibocsátott szilárd légszennyező anyag.

Az Általános és Fémanalitikai Laboratórium végzi a felszíni víz, ivóvíz, szennyvíz, szennyvíziszap, talaj, szilárd települési hulladékok szilárd égetési maradéka (salak, pernye), veszélyes hulladék, kibocsátott szilárd és gáz halmazállapotú légszennyező anyag (elnyelető oldatokban) minták fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálatát, valamint a különböző kationok és anionok meghatározását.

A laboratórium felkészült kationok és anionok helyszínen történő fotometriás meghatározására. Az anionok meghatározása a laboratóriumban a hagyományos módszerek mellett ionkromatográffal történik. A különböző szénhidrogének mérése a DIN és EPA 418 módszer szerint FTIR spektrofotométerrel történik.

A különböző minták toxikus és nem-toxikus fémszennyeződéseit ultrahangos porlasztóval felszerelt ICP-OES spektrométerrel határozzák meg. A minták feltárása mikrohullámú roncsolással történik. A higany meghatározását hideggőzös AAS módszerrel végzik el.

Szerves Környezetanalitikai Laboratórium

A laboratórium végzi a különböző környezeti minták szerves szennyeződéseinek meghatározását.
A minták előkészítése különböző módszerek alkalmazásával történik (EPA, DIN, ISO, ASTM):

· on-line purge and trap

· off-line purge and trap

· szuperkritikus folyadék extrakció (SFE)

· mikrohullámú extrakció

· nyomásalatti folyadék extrakció (ASE)

Az itt üzembe állított nagyérzékenységű HRGC-HRMS alkalmas dioxinok és dibenzofuránok nyomnyi mennyiségben történő kimutatására is.

A laboratóriumban rutinszerűen végzik a PAH, HCB, PCB, peszticidek és más szerves szennyeződések meghatározását (EPA Method 8270).

A szilárd, folyadék és gázhalmazállapotú környezeti minták szénhidrogén és oldószer-szennyeződéseinek meghatározása mellett a laboratórium a következő vegyületek vizsgálatát is elvégzi: TPH, EPH, VPH, VOCL-VOX, EOCL-EOX, POCL-POX, AOCL-AOX, BTEX, VOC (EPA Method 8260).

Emissziómérő Laboratórium

A laboratórium helyszíni méréseket, mintavételeket végez különböző helyhezkötött légszennyező források szilárd-, gőz- és gázhalmazállapotú emissziójának meghatározásához.

A helyszíni mérések elvégzéséhez a laboratórium rendelkezik egy Mercedes alvázra épített mobil laboratóriummal. A laboratórium eszközállománya és a telepített műszerek alkalmasak mintavételre, a minták előkészítésére, térfogatáramok mérésére és a különböző szennyező komponensek koncentrációjának folyamatos meghatározására.

A CO, CO2, NOx, SO2, O2 gáz- és gőzállapotú összes szerves anyag, helyhez kötött gázmotorok füstgázában a nem metán szénhidrogének és metán koncentrációjának meghatározása a beépített gázanalizátorokkal történik.

A szilárd emisszió meghatározása szakaszos gravimetrikus módszerrel történik, folyamatos izokinetikus mintavételt biztosító automatikus vezérlésű mérőkör segítségével.

A mintavétel szakaszos a dioxinok, PAH, PCB, HCB vegyületek, illékony fémek, sósav, fluoridok, ammónia, stb. vegyületek meghatározásához. A minták analízisét a társlaboratóriumok végzik el.

Az emisszió mérés részeként meghatározásra kerülnek a gázok fizikai jellemzői (hőmérséklet, nyomás, nedvességtartalom, áramlási sebesség, térfogatáram) is.

Bűzmérő Laboratórium

A laboratórium munkatársai elvégzik helyhez kötött pontforrásokból és környezeti levegőből a mintavételt. Az analízis során megállapítják a környezeti levegő egy adott szaganyaggal vagy szaganyagok keverékével való szennyezettségét és annak mértékét. A minták analízise TO-7 dinamikus olfaktométer segítségével, érzékelőként megfelelően kiválasztott személyek, mint mérőcsoport felhasználásával, az MSZ EN 13725:2003 szabvány szerint történik. A laboratórium minőségbiztosítási rendszere megfelel az Európai Unió Bűz Bizottsága által előírtaknak.

 • Optima 3200 DV Perkin-Elmer ICP-OES Spektrométer

 • Thermo-Finnigan MAT 95 XP nagyfelbontású gázkromatográf- nagyfelbontású tömegspektrométer

 • Mercedes mobil laboratórium

 • Olfaktométer
 •  
   
     
  Google PageRank