Keresés az oldalon
Főmenü
Kezdőlap
Cégtörténet
Végelszámolás
Közlemények
Elérhetőség
Linkek
Duna hajózhatósága
Közhasznúsági jelentés
Gyorslinkek
 
civiltech_logo_kicsi.jpg
 
wetbel1.jpg
 1copy.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 4th European Conference: "Innovations in the Environmental Sector" (INES) Competence Models, E‐Learning, Social Communities

  

  

 


Statisztika
Látogatók: 1683437
Online böngészők

 

 

Cégtörténet Nyomtatás
Cégünk története

A VITUKI-t 1952-ben abból a célból alapították a korábbi Vízrajzi Intézetből, hogy alap és alkalmazott kutatásokat végezzen, tanulmányokat készítsen az ország vízkészletének megőrzéséhez, fejlesztésére, vízgazdálkodásának tudományos megalapozására a magyar vízgazdálkodás részére. Az 1886-ban létrehozott magyar vízrajzi szolgálat hagyományaira épülve, kiegészítve hidraulikai, vízgépészeti, vízkémiai, hidrobiológiai, szennyvíz-technológiai és talajmechanikai laboratóriumokkal, felszerelésekkel, műszerekkel és számítástechnikai eszközökkel a VITUKI Európa egyik legsokoldalúbb vízügyi kutatóintézetévé vált, amely a vízgazdálkodás teljes spektrumában munkálkodott.
Napjainkban a VITUKI 200 fős létszámából mintegy 80 fő a magasan képzett vízépítő-, vegyész-, villamos-, gépészmérnök, geológus, biológus, matematikus és mezőgazdász munkatárs. A magyar tudományos és kutatóhelyekkel kialakított szoros kapcsolatai kihasználásával a VITUKI képes multidiszciplináris kutatócsoport összeállítására bármely kutatási feladathoz.
A VITUKI széleskörű tudományos kutatási, tanácsadási és mérnöki szolgáltatással áll megrendelői rendelkezésére három intézete alábbi fő szakterületein:
Hidrológiai Intézet

    Felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó különféle felmérések és vizsgálatok
    Észlelő és mérőhálózatok tervezése felszíni és felszín alatti vizekre, távmérés és távérzékelés tervezése, számítógépes adatfeldolgozás, szoftverek kidolgozása különleges adatbankok és földrajzi információs rendszerek (GIS) részére
    Vízkészlet-gazdálkodási, árvízvédelmi, folyószabályozási, vízerő-hasznosítási és hatástanulmányok készítése
    Rövid és hosszútávú vízrajzi előrejelzések készítése

Hidraulikai Intézet

    Folyók, tavak és tározók, valamint kapcsolt létesítmények modelljei
    Műtárgy-ellenőrzés
    Mérőbukók, mérőszűkületek, tervezése, laboratóriumi és helyszíni hitelesítése, vízsebességmérő műszerek hitelesítése.
    Vízépítésben használt gépek minősítése, munkavédelmi vizsgálata
    Szivárgási vizsgálatok

Vízminőség-védelmi Intézet

    Minőségi felmérések, észlelési stratégiák kidolgozása
    Hagyományos és mikroszennyezők mintavételi programja
    Toxikológiai és hidrobiológiai vizsgálatok
    Vízminőségi célok és feltételek kialakítása
    Környezeti állapotfelmérések, hatástanulmányok és becslések
    Létesítési engedélykérelmek összeállítása
    Vízminőség-szabályozási tanulmányok
    Minőség-ellenőrzés, interkalibrációs programok
    Központi Vízminőség Laboratórium a víz kémiai, hidrobiológiai és radiológiai jellemzőinak meghatározására

Vízgazdálkodás és Informatika

    Vízgazdálkodási (elsősorban árvíz- és belvízvédelmi) kutatási és fejlesztési témák művelése>
    A vízügyi ágazat nagy informatikai projektjeinek szervezése és részbeni megvalósítása
    A VITUKI Rt. informatikai rendszereinek üzemeltetése és a rendszer-fejlesztések elvégzése

Kiegészítő szolgáltatások

    Talajmechanikai feltárások, vizsgálatok
    Termékek, építési anyagok, felszerelések, technológiák minősítése a hazai vízépítés számára
    Minősítési, szabályozási és egyéb kiadványok szerkesztése, összeállítása, könyvtári tevékenység
    Továbbképző tanfolyamok, konferenciák, tanulmányutak szervezése

A szolgáltatások e területeken a rövididejű egyéni kiküldetéstől egészen az összetett projektek megvalósításáig terjednek.
Nemzetközi tevékenység
A VITUKI a WHO és a WMO vízminőségi és hidrológiai referencia központja,  a Hidraulikai Kutatások Nemzetközi Szövetségének alapító tagjainak egyike. Szervezője az UNESCO által is támogatott Nemzetközi Hidrológiai és Környezetvédelmi Továbbképző Tanfolyamnak. Közreműködik a TEMPUS programban vízminőség-szabályozási továbbképző tanfolyam szervezésével. A VITUKI kebelében működik az országos vízjelző szolgálat, amely állami megbízásra naponta összegyűjti a Duna-medence hidrológiai adatait és készít előrejelzéseket. A VITUKI látja el vízminőségi problémák vonatkozásában a WHO Együttműködési Központ feladatkörét is.
A Duna-medence Környezeti Programjának - amelyet az EC koordinál - nemzeti központja ugyancsak a VITUKI. Számos vezető munkatársa aktívan vesz részt a program több munkacsoportjában (pl. dunai vízminőségi baleseti figyelmeztető rendszer).
Munkatársai közül többen vesznek részt és viselnek tisztségeket nemzetközi tudományos szervezetekben, vagy dolgoztak szakértőként a megbízásukra Európában, Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában (pl. UNDP, FAO, WMO, WHO).

Referenciák:
Nigéria:    Hidrológiai adatfeldolgozás, az adatgyűjtő rendszer kifejlesztése
WMO:    HOMS technológiák Délkelet-Ázsiában
Líbia:    Know-how kutatóközpont tervezéséhez
Jemen:    Felszíni és felszín alatti vízkészletek feltárása a vízgyűjtő fejlesztési terveihez
Algéria:    Hidrológiai és hidrometeorológiai tanulmányok készítése
Marokkó:    A vízgazdálkodás jellegének és fejlesztési lehetőségeinek feltárása vízgyűjtő fejlesztési tervekhez
 
 
   
Google PageRank